Contents

Để tránh bị add vào nhóm lừa đảo, scam ở Telegram anh em làm như sau:

Bước 1:

  • Ở Android

  • Ở IOS:

  • Ở máy tính

Bước 2: Thiết lập không nhận tin nhắn từ người lạ

Để không bị lừa đảo trong Telegram nữa

Mọi người vào setting trong phần mềm Telegram > Chọn Privacy and Security > Bật cái Archive và mute trong phần New Chat from Unknown user nhé

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *